Anmälningsvillkor

1. Generell information

Din anmälan är bindande.

När du anmält dig till en kurs får du ett mejl med bekräftelse på din anmälan. Därefter skickas en faktura på hela kursavgiften till angiven e-postadress (betalningsvillkor 30 dagar, eller kortare om anmälan sker nära kursstart). När fakturan är betald skickas bok/böcker till angiven adress om du har valt att beställa bok/böcker. Innan kursen startar får du även ett mejl med samma information. Inför varje kurstillfälle skickas en möteslänk ut till angiven e-postadress.

För att handla hos oss måste du vara 18 år och erikashus.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Priser

I priserna ingår moms med 6 % för bok och frakt, samt 25 % moms för kursen.

3. Betalningsvillkor

Faktura skickas till angiven e-postadress. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

4. Skadade varor

När du får din bok/böcker är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt. Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post till kurs@erikashus.se

5. Ångerrätt

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt.

6. Ändrade tider

Om kursledaren inte kan genomföra ett tillfälle på grund av sjukdom eller annat väsentligt skäl genomförs det aktuella tillfället veckan efter på samma dag och tid. Sluttiden för kursen förskjuts då med en vecka per flyttat kurstillfälle.

7. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss via e-post kurs@erikashus.se innan du skickar något. Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss. Om produkten eller förpackningen används eller skadas, förbehåller vi oss rätten att dra av eventuella värdeminskningar vid återbetalning av produkten.

Motsvarar inte kursen vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

8. Återbetalningar

Återbetalning sker till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

9. Inspelning

Samtliga kurstillfällen kommer att spelas in, i syfte att kunna erbjuda kursdeltagare att se kurstillfällen i efterhand.

10. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (e-post kurs@erikashus.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

11. Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via sms eller e-post till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta.

Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 250 kr.

12. Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm.